?

Log in

No account? Create an account
Вівтар Жлобізму - FREE MONSTERS [entries|archive|friends|userinfo]
Олекса Манн

website | Olexa Mann
userinfo | livejournal userinfo
archive | journal archive

Вівтар Жлобізму [червень. 30-е, 2011|02:55 pm]
olexa_man
[Tags|, ]Acrylic on canvas, 120 х 280 сm
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: denis_poltavets
2011-06-30 02:11 pm (UTC)
Так і храм вже є, і молитви... "Пацан, іже єси на Районі, Хай в Тебе буде все ніштяк, Будуть в Тебе кльові тачки і мобло..." і так далі.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: olexa_man
2011-06-30 02:28 pm (UTC)
По архітектурі храм буде дещо схожий на гібрід ларька і мангала.
(Відповісти) (Parent) (Thread)